Türkçe Dil Etkinlikleri

Türkçe Dil Etkinlikleri

8 Ağustos 2018 Branş Etkinlikleri

Türkçe etkinlikleri, çocukların dil gelişimlerini desteklemenin yanı sıra dili kurallara  uygun biçimlerde, kendi duygu ve düşüncelerini de ifade edecek şekilde kullanabilme ve dinleme becerilerini kazanmada önemli bir etkendir. Türkçe etkinliklerinde çocuklar dili anlama, doğru şekilde ifade etme becerilerini, yapılan çeşitli çalışmalarla geliştirirler.

Benzer Yazılar