Değerler Eğitimi

Değerler Eğitimi

8 Ağustos 2018 Branş Etkinlikleri

Değerler öğretilebilir ve öğrenilebilen olgulardır. İnsan değerleri bilmiş olarak doğmamaktadır. Biz hangi durumda nasıl davranmamız gerektiğini, içinde yaşadığımız toplumun yetişkin bireylerinden veya yaşıtlarımızdan öğreniyoruz. Şu hâlde değerler herşeyden önce bir eğitim konusudur. Bu eğitim, sâdece okullarda verilen derslerden ibâret değildir. Bir bakıma, bütün toplumu bir okul ve her insanı da bu okulun hem öğretmeni hem de öğrencisi sayabiliriz

Benzer Yazılar